"dương khiết" - Uẩn khúc khiến đạo diễn Dương Khiết cả đời không dám xem Tây Du Ký 1986, hễ thấy sẽ lập tức tắt tivi

Uẩn khúc khiến đạo diễn Dương Khiết cả đời không dám xem Tây Du Ký 1986, hễ thấy sẽ lập tức tắt tivi

5 tháng trước
Là người đứng sau sự thành công vượt mong đợi của Tây Du Ký 1986, nhưng đạo diễn Dương Khiết lại không dám xem khi phim phát sóng. Lý do của chuyện này là gì?