#

"dũng taylor bị vạch mặt" - Bạn thân Trấn Thành vừa chửi ‘đàn bà’, Dũng Taylor lại bị bạn thân Chí Tài vạch trần ‘bộ mặt thật’