#

"đồng hồ hublot hương giang chốt 699 triệu" - Đồng hồ Hublot của hoa hậu Hương Giang được ‘chốt sổ’ giá trị ‘khủng’ trên buổi đấu Quỹ Hạt Vừng