"đồng dao" - Sự thật về bài ‘Chi chi chành chành’: 99% người VN thuộc nhưng đều đọc sai, hiếm ai biết bí mật phía sau

Sự thật về bài ‘Chi chi chành chành’: 99% người VN thuộc nhưng đều đọc sai, hiếm ai biết bí mật phía sau

1 tháng trước
Dù hầu hết mọi người đều thuộc bài đồng dao “Chi chi chành chành”, nhưng phía sau nó ẩn chứa những thông tin gì thì chưa chắc ai cũng biết.