#

"doanh nhân đặng lê nguyên vũ" - Chiếc siêu xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu nhất