"độ mixi bị hack youtube" - Độ Mixi xác lập kỷ lục thế giới ngay sau khi mất kênh YouTube, nam streamer sốt sắng làm 1 việc

Độ Mixi xác lập kỷ lục thế giới ngay sau khi mất kênh YouTube, nam streamer sốt sắng làm 1 việc

3 tháng trước
Dù lập được kỷ lục vô tiền khoáng hậu, nhưng Độ Mixi chẳng thể vui vẻ nổi. Nam streamer hiện đang cố tìm cách lấy lại kênh YouTube của mình.