#

"đỗ long" - Sao Việt đăng gì 10/11: Nam Thư huých người kém duyên, Mr.Đàm tủi hờn