#

"đinh trà my" - Quang Thắng bủn rủn chân tay, BTV Quang Minh và cả showbiz xót xa nhận tin tang sự từ NS Giang Còi