"diễn viên văn toản" - Tuổi xế chiều của NS Văn Toản: Hơn 10 năm sống cảnh bị điếc, U80 hành nghề chữa bệnh miễn phí

Tuổi xế chiều của NS Văn Toản: Hơn 10 năm sống cảnh bị điếc, U80 hành nghề chữa bệnh miễn phí

5 tháng trước
Sau khi nghỉ hưu, NS Văn Toản cũng chẳng còn đi đóng phim nữa. Thay vào đó, ông làm nghề thầy thuốc, chuyên chỉ những bài thuốc dân gian cho mọi người chữa bệnh mà không thu tiền.