#

"diễn viên đức long" - Thuý Ngân bủn rủn tay chân, Lê Giang và cả showbiz bàng hoàng nhận tin tang sự của đồng nghiệp