"diễm my 9x" - Diễm My 9x 'cầu cứu' khi bị làm phiền gần 1 năm trời, tha thiết xin khán giả 1 điều