"đèn năng lượng mặt trời" - Panasonic và 20 bạn trẻ tiêu biểu trao tặng 300 đèn năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình khó khăn

Panasonic và 20 bạn trẻ tiêu biểu trao tặng 300 đèn năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình khó khăn

8 tháng trước
Panasonic cùng 20 bạn trẻ tình nguyện viên thực hiện chương trình Tài trợ đèn năng lượng mặt trời lần thứ 4 tại Việt Nam, chung tay mang "ánh sáng" đến hơn 300 hộ gia đình khó khăn tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.