#

"đầu tư" - Việt Nam vươn lên trở thành ‘cường quốc hút đầu tư’, vượt mặt đối thủ đáng gờm tại châu Á