#

"đau đớn" - MC Quyền Linh tiết lộ từng gặp ‘tai nạn’ đau đớn, bị thương ở chân nhưng vẫn cố gắng cứu người bệnh