#

"đau buồn" - Sao Việt đăng gì 8/4: Hà Hồ lộ mặt mộc 100%; Dàn sao Việt đau xót khi Thái Thùy Linh báo tang sự