#

"đất phương nam" - NS Mạc Can chính thức nói về việc Trấn Thành vào vai bác Ba Phi trong ‘Đất Phương Nam’