"đất nước duy nhất bỏ tết nguyên đán" - Đất nước duy nhất thế giới bỏ ăn Tết Nguyên Đán, lịch âm biến mất hoàn toàn

Đất nước duy nhất thế giới bỏ ăn Tết Nguyên Đán, lịch âm biến mất hoàn toàn

2 tháng trước
Đất nước này đã từng ăn Tết Nguyên Đán, tuy nhiên đã bỏ ngày lễ lớn này và là đất nước duy nhất trên thế giới bỏ ngày này.