"đào được cổ vật" - Bà cô làm vườn, cuốc lên được cục sắt cứ nghĩ là cổ vật đắt giá, con trai gọi cảnh sát mới biết là vũ khí cực nguy hiểm