#

"đặng văn lâm chấn thương" - Hậu án phạt của FIFA, Đặng Văn Lâm được Cerezo Osaka thưởng lớn, lập nên kỷ lục mới cho ĐT Việt Nam?