"đặng ngải" - Vị tướng kém tiếng tiêu diệt con cháu của Gia Cát Lượng, Trương Phi, cái kết thê thảm bậc nhất Tam Quốc

Vị tướng kém tiếng tiêu diệt con cháu của Gia Cát Lượng, Trương Phi, cái kết thê thảm bậc nhất Tam Quốc

3 tháng trước
Dù danh tiếng không thể sánh được Gia Cát Lượng, Trương Phi hay Triệu Vân, nhưng vị tướng này lại là người đã tiêu diệt sạch hậu nhân của những anh hùng hào kiệt trên.