"đăng ký tạm trú online" - Hướng dẫn đăng ký tạm trú online trên VNeID đơn giản, chi tiết, dễ thực hiện nhất

Hướng dẫn đăng ký tạm trú online trên VNeID đơn giản, chi tiết, dễ thực hiện nhất

9 tháng trước
Để tiết kiệm thời gian cũng như không phải di chuyển đến cơ quan hành chính, bạn có thể đăng ký tạm trú online trên VNeID ngay tại nhà.