#

"đàm vĩnh hưng dương triệu vũ yêu đồng giới" - Từng bị đồn yêu đồng giới, Đàm Vĩnh Hưng có phản ứng không ngờ khi biết Dương Triệu Vũ thất tình