"đắk glong" - Giới nghiên cứu sửng sốt khi Việt Nam phát hiện loài rắn mới, cả thế giới chỉ nước ta mới có

Giới nghiên cứu sửng sốt khi Việt Nam phát hiện loài rắn mới, cả thế giới chỉ nước ta mới có

3 tháng trước
Loài rắn mới được giới khoa học phát hiện ở khu vực huyện Đắk Glong, tỉnh Đăk Nông. Cho đến hiện tại, cả thế giới chưa phát hiện ra nơi thứ hai có loài này.