#

"đại sứ cách ly" - Vũ Khắc Tiệp bất ngờ bị CĐM ‘vùi dập’ không thương tiếc vì một câu nói giữa đại dịch