"đại học số 1 châu á" - Cô gái đỗ đại học số 1 châu Á nhưng gia đình quyết không cho đi học, sự tình đằng sau gây bất ngờ