"đại học bách khoa hà nội" - Đại học nhỏ nhất Việt Nam nhưng sinh viên phải tra Google Map đến giảng đường, có thư viện cực khủng