#

"cường đô la siêu xe" - Mới hơn 1 tuổi, ái nữ nhà Cường Đô La đã lau chùi siêu xe như cơm bữa, lý do thực sự còn bất ngờ hơn