"côn trùng" - Làm thế nào côn trùng biết hoa nào có phấn, hoa nào không?

Làm thế nào côn trùng biết hoa nào có phấn, hoa nào không?

5 tháng trước
Hoa sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để thông báo cho côn trùng thụ phấn về trữ lượng phấn hoa của chúng, bao gồm màu sắc, mùi…