#

"con gái trường giang nhã phương" - Trường Giang dạy con vừa nghiêm khắc vừa tâm lý, bảo sao con gái Destiny ngoan ngoãn, lễ phép