#

"cổ phiếu" - Các Bài viết về cổ phiếu

Nhờ đổi hướng kinh doanh, cổ phiếu của một công ty máy ảnh tăng 3.000%

Nhờ đổi hướng kinh doanh, cổ phiếu của một công ty máy ảnh tăng 3.000%

(Techz.vn) Kinh doanh máy ảnh bao năm nhưng giá cổ phiếu không biến động, công ty này đổi hướng kinh doanh sang công nghệ blockchain và cái kết bất ngờ.