#

"có ns vũ linh" - Gây phản cảm trước mộ NS Vũ Linh, nhân vật chính lên tiếng phân trần tiết lộ sự thật