#

"chúng huyền thanh" - Sao 26/6: Trấn Thành, Trường Giang vạ lây vì Tịnh Thất Bồng Lai, Ca sĩ lây bệnh nhạy cảm cho bạn gái