"chồng nam em" - Nam Em tố fan dùng quà đắt tiền để tiếp cận, đến khi thân thiết thì quay ra 'đâm sau lưng'