#

"chồng cũ phi nhung" - Sao 18/9: Phương Thanh tìm được người yêu hậu công khai giới tính thật, chồng cũ Phi Nhung lộ diện