#

"chipu vtv" - Động thái của Chi Pu sau khi bị VTV đề cập