#

"chiều cao của lệ quyên" - Lệ Quyên lên tiếng đính chính thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội suốt nhiều năm nay