#

"chị chị em em" - Ngọc Trinh bức xúc, tuyên bố thẳng tay chặn những bình luận tiêu cực