#

"cháy nhà" - Cháy nhà tại quận Tân Phú: 1 người tử vong, 2 nạn nhân còn lại tiên lượng xấu