#

"chào buổi sáng" - Thêm một MC nổi tiếng dừng dẫn trên VTV, lý do khiến CĐM không khỏi bất ngờ