#

"chấn thương" - Tương lai bất định, HLV Park nhận thêm tin dữ từ VFF: Ngọc quý ĐT Việt Nam lên bàn mổ, nghỉ hết năm?