#

"cha đẻ của phim lưới trời" - Cha đẻ của bộ phim ‘Lưới trời’ báo tin tang sự, Hiếu Hiền, Minh Luân và loạt sao xót xa