"cây nằm trong sách đỏ" - Lần đầu tiên phát hiện 1 nhóm cây Redbud ngoài tự nhiên, loài cây nằm trong sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng

Lần đầu tiên phát hiện 1 nhóm cây Redbud ngoài tự nhiên, loài cây nằm trong sách đỏ có nguy cơ tuyệt chủng

9 tháng trước
Đây là 1 trong những loài cây quý rất dễ bị tổn thường, thuộc danh sách cây nguy cấp trong sách đỏ cần được bảo vệ. Việc lần đầu phát hiện quần thể cây Redbud ngoài tự nhiên là 1 tín hiệu đáng mừng.