"cây 40 loại quả" - Loài cây cho ra 40 thứ quả khác nhau trong cùng một mùa: Mất 5 năm để trồng và ghép

Loài cây cho ra 40 thứ quả khác nhau trong cùng một mùa: Mất 5 năm để trồng và ghép

3 tháng trước
Việc thu hoạch được 40 thứ quả trên cùng 1 cây khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.