"cậu nhỏ" - Kích thước ‘cậu nhỏ’ nào phụ nữ thực sự thích? Tiêu chuẩn tình một đêm khác với người yêu lâu năm?