"cầu" - Cây cầu nối Hải Phòng với Quảng Ninh: Gần 2.000 tỷ đồng, tiết kiệm đến 1 tiếng đi phà

Cây cầu nối Hải Phòng với Quảng Ninh: Gần 2.000 tỷ đồng, tiết kiệm đến 1 tiếng đi phà

2 tháng trước
Được khởi công từ tháng 5/2022, cầu Bến Rừng bao gồm 2.000 tỷ đồng đầu tư. Trong đó bao gồm 1.100 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, 835 tỷ đồng của TP Hải Phòng và 5,5 tỷ đồng.