"cát phượng" - Cát Phượng nói gì về tin đồn bị trai lạ ‘chơi ngải’ khiến sức khỏe xuống cấp và muốn được 'ra đi'