#

"cát phượng" - Cát Phượng bức xúc khi hình ảnh bị sử dụng trái phép, quảng cáo sản phẩm không rõ nguồn gốc