#

"cand" - Fanpage Báo CAND thông tin nóng về livestream của nữ CEO, xử phạt người có phát ngôn sai phạm