#

"cách giải quyết khi gặp trẻ trâu" - Các Bài viết về cách giải quyết khi gặp trẻ trâu

Cách giải quyết khi gặp ‘trẻ trâu’ trên đường: An toàn mà không mất mặt

Cách giải quyết khi gặp ‘trẻ trâu’ trên đường: An toàn mà không mất mặt

(Techz.vn) Khi chạy xe trên đường, ai cũng ít nhất 1 lần phải đối diện với trẻ trâu chạy xe ngoài đường, chúng chạy xe lạng lách đánh võng, tụ tập rồi đua xe giữa đường, đôi lúc còn gạ đua, vậy phải làm thế nào?