"cách đi vào giấc ngủ" - Hãy chạm vào 3 bộ phận này trước khi đi ngủ để nhanh chóng vào giấc ngủ!

Hãy chạm vào 3 bộ phận này trước khi đi ngủ để nhanh chóng vào giấc ngủ!

2 tháng trước
Khi những ngày hè sắp đến, nhiệt độ cao sẽ khiến nhiều người khó đi vào giấc ngủ. Ví dụ như trằn trọc không ngủ được, cử động nhẹ nhất cũng tỉnh dậy... Trước khi đi ngủ, bạn hãy chạm và xoa 3 vùng này để có được giấc ngủ ngon.