"ca sĩ việt nam có học hàm giáo sư" - Nam ca sĩ Việt Nam hiếm hoi có học hàm giáo sư, đào tạo ra toàn NSND, từng làm đến chức Thứ trưởng

Nam ca sĩ Việt Nam hiếm hoi có học hàm giáo sư, đào tạo ra toàn NSND, từng làm đến chức Thứ trưởng

5 tháng trước
Học trò của vị giáo sư này toàn là các tiến sĩ, NSND có tiếng, ông được xem là người đã đào tạo ra thế hệ vàng của nền thanh nhạc Việt Nam.